27/01/2016

I si veniu amb nens…servei de llar d’infants gratuït!

Aquest any posem al teu abast amb el preu de la inscripció el servei d’acollida d’infants de 0 a 12 anys. Ja no tens excusa per venir amb tota la família. La #10kvila és una cursa 100% Family Friendly!

An5m-i2snuj0hcyghJLfoIZtUTMorM7tykQraFQQImvj

 

INFORMACIÓ DEL SERVEI

Aquests servei s’ofereix exclusivament als infants dels corredors inscrits en la 10K VILAFRANCA amb l’objectiu de permetre la conciliació de la pràctica esportiva de la família.

Aquest servei està inclòs en el preu de la inscripció.

FUNCIONAMENT DEL SERVEI

 • El servei consistirà en l’atenció i entreteniment dels infants dels corredors de la 10K VILAFRANCA mentre aquest participen en la cursa.
 • S’establirà un protocol per l’entrada i recollida dels infants, i qualsevol incidència serà comunicada immediatament als pares, mares o tutors als telèfons que estableixin aquests.
 • Els infants estaran atesos en un espai adequat, per monitors titulats i amb experiència. Durant la seva estada al servei els infants podran realitzar activitats lúdiques adaptades a les seves edats, interessos i necessitats, en un entorn segur i dirigides pels monitors.
 • Els infants es distribuiran en diferents espais i grups en funció de les seves edats i/o interessos.
 • S’ha establert una ràtio màxima de 10 infants per monitor. Aquesta ràtio es reduirà en les edats inferiors.

HORARIS I LLOC DEL SERVEI

El servei funcionarà el mateix dia de la cursa de les 9:30 a les 12:45 h, a l’Escola St Josep (Rambla de Sant Francesc, 14), que es troba situada a uns 100 m. de la zona de sortida/arribada de la cursa.

EDATS

Aquests servei atendrà als infants dels corredors inscrits a la 10K VILAFRANCA amb edats compreses entre els 0 i els 12 anys

REQUISITS I RECOMANACIONS

 • Aquest servei és exclusiu pels infants dels corredors inscrits a la 10K VILAFRANCA i està inclòs dintre del preu de la inscripció.
 • Caldrà haver emplenat i enviat a l’organització el formulari amb les dades de l’infant i dels pares. Aquest formulari es podrà emplenar i presentar en el mateix moment de l’entrada de l’infant al servei, però per evitar cues i agilitzar les gestions es preferible enviar-lo telemàticament abans del divendres 29 de gener, a les 11 del matí. Aquest formulari es podrà emplenar i enviar directament des de l’enllaç: http://goo.gl/forms/OVvC8nqllT .
 • No es podrà accedir al servei sense presentar aquest formulari.
 • En el formulari es recullen les dades bàsiques dels infants, dels pares i les dades de contacte per comunicar de forma immediata qualsevol incidència. L’organització no es farà responsable de les informacions no comunicades o dades facilitades que siguin errònies.
 • En el formulari s’haurà d’acceptar explícitament les condicions del servei, sense aquesta confirmació no es podrà prestar el servei.
 • Es recomana comunicar a través del formulari qualsevol necessitat o situació concreta de l’infant, amb l’objectiu d’adaptar l’atenció a les seves necessitats específiques.
 • En el moment de l’accés al servei es podrà sol·licitar als pares o persona responsable la presentació del dorsal o resguard de la inscripció.
 • Recomanem que tota la roba i objectes personals de l’infant estiguin marcats o etiquetats amb el seu nom i cognoms. Agrairem que els infants vesteixin de forma còmode.
 • Recomanem portar beguda i esmorzar en una bossa marcada/etiquetada amb el nom i cognoms. No es podrà facilitar aliment si no s’ha facilitat en el moment de l’entrada de l’infant al servei. Es recomana no portar llaminadures.
 • Els nadons que necessitin prendre aliments caldrà portar-los preparats i amb els estris i materials adequats per la seva ingesta.
 • En els cassos que es consideri necessari caldrà deixar bolquers i roba de recanvi, així com els complements per la higiene durant el canvi de bolquers. No es podran efectuar canvi de bolquers o de roba si no se n’ha facilitat en el moment de l’entrada de l’infant al servei.
 • Recomanem portar també el cotxet pels infants que encara no caminin de forma autònoma. Per seguretat no es permetrà l’accés dels pares o acompanyants a la zona interior de l’espai d’acollida, a excepció d’aquells cassos que sigui estrictament necessari o estigui justificat per una millor atenció de l’infant.
 • No es podran atendre peticions d’administració de medicació.
 • No es podrà utilitzar el servei si l’infant té febre, diarrea, erupcions o malalties de la pell, conjuntivitis i qualsevol malaltia infecto-contagiosa, o presenta manca d’higiene.
 • Si el comportament d’un infant és pertorbador o desafiant i els monitors no poden resoldre la situació, es comunicarà immediatament als pares o a la persona responsable perquè vinguin a recollir-lo.
 • Els pares, mares o tutors seran responsables de trobar-se localitzables per poder rebre les comunicacions de possibles incidències que es puguin produir durant el temps que els seus infants es troben en l’espai d’acollida. Només es comunicaran aquelles incidències de caràcter urgent i que necessitin de la intervenció directa dels pares dels infants.
 • En el cas que a partir de l’hora de finalització del servei algun infant no hagi estat recollit, s’informarà de la incidència als telèfons comunicats. Si no fos possible establir contacte o no es produís la recollida en el temps establert, es procedirà a comunicar la situació als cossos de seguretat perquè adoptin les mesures que corresponguin.

PROTOCOL D’ENTRADA AL SERVEI

– L’accés a l’espai d’acollida es farà per la porta de l’Escola situada a la Rambla de Sant Francesc núm. 14

– En la recepció del servei es comprovarà si ja es disposa del formulari d’acollida. En el cas que no s’hagi rebut telemàticament, els pares o responsables de l’infant hauran d’emplenar-lo i entregar-lo. (per evitar cues i agilitzar les gestions recomanem enviar-lo telemàticament abans del divendres 29 de gener, a les 11 del matí).

– Es col·locarà una identificació a l’infant amb el seu nom i cognoms, i se l’acompanyarà a l’interior de l’espai d’acollida. En el cas que fos imprescindible, per facilitar un accés més pausat i tranquil, un familiar o responsable podrà acompanyar l’infant a l’interior. Una vegada l’infant s’hagi familiaritzat amb l’espai i els monitors, el familiar o responsable haurà d’abandonar l’espai.

PROTOCOL DE RECULLIDA I SORTIDA DEL SERVEI

– Únicament podran recullir l’infant les persones que han estat autoritzades en el formulari entregat.

– La persona que reculli l’infant s’haurà d’acreditar mitjançant el DNI, NIE o passaport.

– Una vegada comprovades les dades, aquesta persona signarà conforme l’infant surt del servei d’acollida

– Es dóna per finalitzada l’estada de l’infant al servei d’acollida.