Background Image

Reglament

La cursa està oberta a totes les persones que vulguin participar-hi. El mínim d’edat per participar a la prova són 14 anys.

 • La sortida es donarà el diumenge dia 30 de gener del 2022 a les 11 hores.
 • El tancament de la prova es produirà al cap d’1 hora i 30 minuts d’haver començat.
 • La sortida i arribada estaran situades a la Rambla Nostra Senyora, a l’alçada de la Plaça Penedès.
 • Tota la informació la trobareu a la web https://www.10kvilafranca.org/
 • La distància és de 10 km. certificada per la Federació Catalana d’Atletisme, en un circuit urbà de 5 km. al qual es faran dues voltes. Aquest any serà Campionat de Catalunya.
 • L’avituallament serà al km. 5 i a l’arribada.
 • Tots els participants, al finalitzar la cursa rebran una samarreta de finisher al finalitzar la cursa.
 • El preu de la inscripció és de 10 € o 13 € amb l’opció que t’ho enviïn per missatgeria el dorsal. Un cop realitzada la inscripció no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació de l’atleta és per causes alienes a l’organització.

 • Les inscripcions es podran fer fins el dia 9 de gener o fins quan s’arribi als 1.200 inscrits.
 • • El dorsal es recollirà pel complex aquàtic els dies que indicarem o s’enviarà per servei de missatgeria si s’ha escollit aquesta opció a l’hora de fer la inscripció, el diumenge no hi haurà entrega de dorsals.
 • La sortida es realitzarà en 5 calaixos degudament senyalitzats tant en els dorsals (colors) com en les entrades dels calaixos: Menys de 35′, entre 35’01’ i 40′, entre 40’01’ i 45, entre 45’01 i 50’00′ i més de 50’01 i/o primeres participacions.
 • Hi haurà servei de llebres (pacers): 40′, 45′, 50′, 55′ i 60′
 • L’entrega de premis es farà a partir de que arribi el primer/a corredor/a i es lliuraran els premis als 5 primers homes i a les 5 primeres dones de la general, i resta de premis, a partir de les 12:30 h: 1 premi per categoria. Els que tinguin premi a la general no en tindran a la seva categoria. Premis especials per els 3 primers masculins i femenins local.

Les categories seran per anys complerts:

CAT. HOMES

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

DES DELS

 • 14 anys
 • 21 anys
 • 26 anys
 • 31 anys
 • 36 anys
 • 41 anys
 • 46 anys
 • 51 anys
 • 56 anys
 • 61 anys
 • 66 anys
 • Més de 71 anys

FINS ALS

 • 20 anys
 • 25 anys
 • 30 anys
 • 35 anys
 • 40 anys
 • 45 anys
 • 50 anys
 • 55 anys
 • 60 anys
 • 65 anys
 • 70 anys

CAT. DONES

 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

 • Hi haurà un premi en metàl·lic tant en masculí com en femení de 500 euros bruts (500€ – retenció del 15% IRPF) per l’atleta per qui faci record de la prova (només el millor si n’hi ha varis), en masculí la marca està en 29:32 assolida per Carles Castillejo a l’any 2018 i en femení per la Marta Galimay en 34:11 l’any 2019.
 • Els 5 primers atletes masculins que baixin de 31:00 rebrà 200€ bruts (200€ – retenció del 15% IRPF)
 • Les 5 primeres atletes femenines que baixin de 37:00 rebrà 200€ bruts (200€ – retenció del 15% IRPF)
 • Trofeu als 5 primers i primeres classificats/Es de la GENERAL.
 • Trofeu als primer i primera classificats/es de cada CATEGORIA.
 • Trofeu als 3 primers i primeres classificats/es LOCALS.
 • Les reclamacions es faran per escrit al Club Fondistes Penedès, el qual decidirà en un termini de 7 dies; la decisió que adopti serà inapel·lable.
 • L’organització pot demanar el DNI o similar per a comprovar l’edat de l’atleta.
 • Les imatges que es prenguin dels participants es podran utilitzar per fer difusió de la mateixa prova o de les següents edicions.

 • Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe, i any de naixement apareixin a les llistes públiques d’inscrits, així com als resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.
 • L’organització no es fa responsable dels danys que es puguin fer els corredors o que aquests puguin ocasionar a tercers.
 • L’organització recomana als participants fer-se una revisió mèdica i/o prova d’esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars característiques anteriorment o portin un període perllongat de temps sense fer activitat física. A tal efecte, l’organització no es fa responsable de qualsevol patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores posteriors a la finalització de la mateixa.
 • El fet d’inscriure’s a la prova és motiu d’acceptació del present reglament.
 • Pel sol fet de participar-hi, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi sigui especificat, queda sota la decisió de l’organització.
 • Hi haurà servei de dutxes (zona esportiva) i de guarda-roba.

El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar, durant la prova:

 • Qui presenti un mal estat físic.
 • Qui no porti xip o dorsal o no el porti en el lloc designat per l’organització.
 • Qui doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
 • Qui no realitzi el recorregut complert.
 • Qui manifesti un comportament no esportiu, abans, durant i després de la cursa.
 • L’organització o la Guàrdia Urbana estan facultades per retirar, durant la prova, qualsevol atleta que tingui un ritme mitjà de carrera més lent de 9 minuts per quilòmetre.
 • Només estaran autoritzats a seguir la cursa els vehicles designats expressament per l’Organització. Les bicicletes, enginys amb rodes i/o motoritzats no podran circular, sense autorització expressa de l’organització, dintre el circuit de la cursa mentre duri aquesta.
 • El sol fet d’inscriure’s a els 10k de Vilafranca, autoritza expressament a l’organització i als seus patrocinadors a què utilitzin gratuïtament, imatges fixes i/o en moviment, de la seva persona preses amb ocasió de la seva participació en la esmentada cursa. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitaris, produïts i difosos a tot el món i durant el període màxim establert per la legislació, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
 • L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació o la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans, durant o després d’aquesta. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobarse físicament apte per a l’esdeveniment. No obstant això, l’organització disposarà de servei sanitari per a possibles urgències.

 • Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el reglament, s’aplicarà allò que disposi el Comitè Organitzador. La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en si, en el cas d’Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:
 • Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l’esdeveniment pogués derivar, com ara pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies els espònsors o patrocinadors comercials, directius, empleats, empresa organitzadora de l’esdeveniment i altres organitzadors.
 • Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l’esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a la gravació total o parcial de la meva participacióıa l’esdeveniment mitjançant fotografies, pel.lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per part meva a rebre cap compensació econòmica En el cas dels menors de 18 anys d’edat, han de presentar la deguda autorització paterna.
 • La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s’admetran devolucions, sota cap causa, de l’import de la inscripció. L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o ajorna per raons de força major.
 • Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta.
 • Al enviar aquest formulari, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades. Llistat d’inscrits i classificació final .Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a Fondistes Penedès, C. de l’Escorxador, 19 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona).